Seleccionar página

Política
de privacitat
de intothevoid.es

Titular i Responsable del tractament de les Dades
INTOTHEVOID STUDIO – Palma de Mallorca – Balears – Espanya
Correu electrònic de contacte del Titular: info@intothevoid.es

Aquesta Aplicació recull algunes Dades Personals dels seus Usuaris.
Els Usuaris poden estar subjectes a diferents estàndards de protecció, per la qual cosa alguns es poden veure afectats per estàndards més elevats. Per a més informació sobre els criteris de protecció, els Usuaris poden consultar la secció sobre aplicabilitat.

Classes de Dades recollides

Entre les classes de Dades Personals que recull aquesta Aplicació, sigui directament o a través de tercers, es troben: nom, cognom(s), sexe, data de naixement, número de telèfon, raó social, professió, adreça, número de fax, país, estat, província, adreça de correu electrònic, codi postal, ciutat, àrea d’activitat, nombre d’empleats, pàgina web, Cookies i Dades d’ús.

La informació completa referent a cada categoria de Dades Personals que es recullen es proporciona en les seccions de la present política de privacitat dedicades a tal fi o mitjançant textos explicatius específics que es mostren abans de la recollida d’aquestes Dades.

Les Dades Personals podran ser proporcionats lliurement per l’Usuari o, en cas de les Dades d’Ús, seran recollits automàticament quan s’utilitzi aquesta Aplicació.
Totes les Dades sol·licitades per aquesta Aplicació són obligatoris i la negativa a proporcionar-los podrà impossibilitar que aquesta Aplicació pugui procedir a la prestació del Servei. En els casos en els quals aquesta Aplicació indiqui específicament que certes Dades no són obligatoris, els Usuaris seran lliures de no comunicar tals Dades sense que això tingui cap conseqüència sobre la disponibilitat o el funcionament del Servei. Els Usuaris que tinguin dubtes sobre quines Dades són obligatoris poden contactar amb el Titular.

L’ús de Cookies – o d’altres eines de seguiment – per part d’aquesta Aplicació o pels titulars de serveis de tercers utilitzats per aquesta Aplicació té com a finalitat la prestació del Servei sol·licitat per l’Usuari, a més de qualssevol altres finalitats que es descriguin en el present document i en la Política de Cookies, en cas d’estar disponible.

L’Usuari assumeix la responsabilitat respecte de les Dades Personals de tercers que s’obtinguin, publiquin o comparteixin a través d’aquesta Aplicació i declara per la present que té el consentiment de dites terceres per a proporcionar aquestes Dades al Titular.

Modalitat i lloc del tractament
de les Dades recollides

Modalitats de Tractament

El Titular tractarà les Dades dels Usuaris de manera adequada i adoptarà les mesures de seguretat apropiades per a impedir l’accés, la revelació, alteració o destrucció no autoritzats de les Dades.
El tractament de Dades es realitzarà mitjançant ordinadors i/o eines informàtiques, seguint procediments i modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats assenyalades. A més del Titular, en alguns casos podran accedir a les Dades certes categories de persones autoritzades, relacionades amb el funcionament d’aquesta Aplicació (administració, vendes, màrqueting, departament jurídic i d’administració de sistemes) o contractistes externs que prestin serveis al Titular (tals com proveïdors externs de serveis tècnics, empreses de missatgeria, empreses de *hosting, empreses d’informàtica, agències de comunicació) que seran nomenats pel Titular com a Encarregats del Tractament, si fos necessari. Es podrà sol·licitar al Titular en qualsevol moment una llista actualitzada d’aquestes persones.

Bases legals del Tractament

El Titular podrà tractar les Dades Personals de l’Usuari, si es compleix una de les següents condicions:

 • Quan els Usuaris hagin donat el seu consentiment per a una o més finalitats específiques. Avís: A l’empara de diverses legislacions diferents, el Titular podrà estar autoritzat a tractar les Dades Personals fins que l’Usuari s’oposi a això (“rebutjar”), sense necessitat de consentiment o qualsevol altra base legal. No serà aplicable, quan el tractament de les Dades Personals estigui subjecte a la normativa europea en matèria de protecció de Dades Personals.
 • Quan l’obtenció de Dades sigui necessària per al compliment d’un contracte entre l’Usuari i/o qualsevol altra obligació precontractual d’aquest.
 • Quan el tractament sigui necessari per al compliment d’una obligació legal d’obligat compliment per part de l’Usuari.
 • Quan el tractament estigui relacionat amb una tasca executada en interès públic o en l’exercici de competències oficials atorgades al Titular.
 • Quan el tractament sigui necessari amb la finalitat d’un interès legítim perseguit pel Titular o un tercer.

En qualsevol cas, el Titular estarà disposat a esclarir les bases legals específiques que s’apliquen al tractament i en particular, si l’obtenció de les Dades Personals és un requisit contractual o estatutari o un requisit necessari per a formalitzar un contracte.

Lloc

Les Dades es tracten en les oficines del Titular, així com en qualsevol altre lloc en el qual es trobin situades les parts implicades en aquest procés de tractament.
Depenent de la localització dels Usuaris, les transferències de Dades poden implicar la transferència de les Dades dels Usuaris a un altre país diferent al seu propi. Per a més informació sobre el lloc de tractament d’aquestes Dades transferides, els Usuaris podran consultar la secció que conté els detalls sobre el tractament de les Dades Personals.

Si són d’aplicació estàndard de protecció més elevats, els Usuaris també tindran dret a conèixer les bases legals de les transferències de Dades a un altre país fora de la Unió Europea o a qualsevol organisme internacional que es regeixi pel Dret Públic Internacional o que estigui format per dos o més països, com la. ONU, i a més conèixer les mesures de seguretat preses pel Titular per a salvaguardar les seves Dades.

En cas que tingués lloc aquesta transferència de Dades, els Usuaris podran obtenir més informació consultant les seccions rellevants del present document o sol·licitant-la al Titular, a través de la informació de contacte que apareix en la secció de contacte.

Període de conservació

Les Dades Personals seran tractats i conservats durant el temps necessari i per a la finalitat per la qual han estat recollits.

Per tant:

 • Les Dades Personals recollides per a la formalització d’un contracte entre el Titular i l’Usuari hauran de conservar-se com a tals fins que aquest contracte s’hagi formalitzat per complet.
 • Les Dades Personals recollides llits en legítim interès del Titular hauran de conservar-se durant el temps necessari per a complir amb aquesta finalitat. Els Usuaris poden trobar informació específica relacionada amb l’interès legítim del Titular consultant les seccions rellevants del present document o contactant amb el Titular.

El Titular podrà conservar les Dades Personals durant un període addicional quan l’Usuari presti el seu consentiment a tal tractament, sempre que aquest consentiment continuï vigent. A més, el Titular estarà obligat a conservar Dades Personals durant un període addicional sempre que es precisi per al compliment d’una obligació legal o per ordre que procedeixi de l’autoritat.

Una vegada acabat el període de conservació, les Dades Personals hauran d’eliminar-se. Per tant, els drets d’accés, modificació, rectificació i portabilitat de dades no podran exercir-se una vegada hagi expirat aquest període.

Finalitat del Tractament de les Dades recollides

Les Dades relatives a l’Usuari són recollits per a permetre al Titular la prestació dels seus Serveis, així com per a les següents finalitats: Contactar amb l’Usuari i Estadístiques.

Els Usuaris poden trobar informació detallada sobre tals finalitats del tractament i sobre les Dades Personals específiques utilitzats per a cada finalitat en les respectives seccions del present document.

Informació detallada del Tractament
de les Dades Personals

Les Dades Personals es recullen per a les següents finalitats i utilitzant els següents serveis:

Estadístiques

Google Analytics és un servei d’anàlisi web prestada per Google LLC (“Google”). Google utilitza les Dades recollides per a rastrejar i examinar l’ús d’aquesta Aplicació, per a preparar informes de les seves activitats i compartir-los amb altres serveis de Google.
Google pot utilitzar les Dades recollides per a contextualitzar i personalitzar els anuncis de la seva pròpia xarxa de publicitat
Dades Personals recollits: Cookies i Dades d’ús.
Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitat – Opt Out. Integrant de l’acord „Privacy Shield”.

Contactar amb l’Usuari

Formulari de contacte (aquesta Aplicació)

En emplenar el formulari de contacte amb les seves Dades, l’Usuari autoritza aquesta Aplicació a utilitzar aquestes dades per a respondre a sol·licituds d’informació, de pressupostos o de qualsevol altre tipus que estigui indicat en l’encapçalament del formulari.

Dades Personals recollits: cognom(s), ciutat, codi postal, adreça, adreça de correu electrònic, estat, data de naixement, nom, nombre d’empleats, número de fax, número de telèfon, país, professió, província, pàgina web, raó social, sexe i àrea d’activitat.

Els drets dels usuaris

Els Usuaris amb estàndards de protecció més elevats podran exercir qualsevol dels drets detallats a continuació. En tots els altres supòsits, els Usuaris podran preguntar al Titular per a esbrinar quins drets els són aplicable.

Especialment, els Usuaris tenen dret a fer el següent:

 • Retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Els Usuaris tenen dret a retirar el seu consentiment quan l’haguessin concedit amb anterioritat per al tractament de les seves Dades Personals.
 • Objecció al tractament de les seves Dades. Els Usuaris tenen dret a oposar-se al tractament de les seves Dades, si aquest tractament es duu a terme conformement a una base legal diferent al consentiment. Per a més informació, dirigir-se a la secció corresponent, més endavant.
 • Accés a les seves Dades. Els Usuaris tenen dret a conèixer si les seves Dades seran tractades pel Titular, a obtenir informació sobre certs aspectes del tractament, a més d’obtenir una còpia de les Dades objecte del tractament.
 • Verificar i sol·licitar la modificació. Els Usuaris tenen dret a verificar l’exactitud de les seves Dades i sol·licitar que els mateixos s’actualitzin o corregeixin.
 • Restringir el tractament de les seves Dades. Els Usuaris tenen dret, en certs supòsits, a restringir el tractament de les seves Dades. En aquest supòsit, el Titular processarà les seves Dades amb l’únic propòsit d’emmagatzemar-los.
 • Esborrar o eliminar les Dades Personals. Els Usuaris tenen dret, en certs supòsits, a obtenir l’eliminació de les seves Dades per part del Titular.
 • Rebre les seves Dades i transferir-los a un altre responsable. Els Usuaris tenen dret a rebre les seves Dades en un format estàndard, estructurat, mecànicament llegible i, si fos tècnicament possible, al fet que es doni trasllat dels mateixos a un altre responsable sense cap impediment. Aquesta provisió serà aplicable sempre que les Dades s’hagin tractat a través de mitjans automatitzats i que el tractament es basi en el consentiment de l’Usuari, en un contracte del qual l’Usuari formi part o que aparegui en les obligacions precontractuals d’aquest.
 • Posar una reclamació. Els Usuaris tenen dret a posar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Detalls sobre el dret d’oposició al tractament

Quan el tractament de les Dades Personals sigui d’interès públic, en l’exercici de competències oficials atorgades al Titular o amb motiu d’un interès legítim del Titular, els Usuaris podran oposar-se a aquest tractament explicant un motiu en relació amb la seva situació particular per a justificar la seva objecció.

Els Usuaris han de saber que, no obstant això, en cas que les seves Dades Personals siguin tractats amb finalitats comercials, poden oposar-se en qualsevol moment a tal tractament sense necessitat de justificació. Per a saber si les Dades Personals dels Usuaris estan sent tractats per part del Titular per a finalitats comercials, aquests hauran de consultar les seccions rellevants del present document.

Com exercir aquests drets

Qualsevol sol·licitud per a exercir els drets de l’Usuari pot dirigir-se al Titular a través de les dades de contacte facilitades en el present document. Aquestes sol·licituds seran tramitades pel Titular sense cap cost tan aviat com li sigui possible i sempre dins del termini d’un mes.

Aplicació d’estàndards de protecció més elevats

Mentre que tots els Usuaris compten amb els estàndards de protecció bàsics, alguns Usuaris compten amb estàndards de protecció més elevats.

Aquests estàndards de protecció més elevats sempre s’aplicaran quan el tractament:

 • Ho realitzi un Titular resident a la UE;
 • Sigui relatiu a les Dades Personals d’Usuaris que es trobin a la UE i a més sigui relatiu a publicitar béns i serveis, de pagament o gratuïts, a aquests Usuaris.
 • Sigui relatiu a les Dades Personals d’Usuaris que es trobin a la UE i a més permetin al Titular monitorar el comportament d’aquests Usuaris en el territori de la UE.

Informació addicional sobre la recollida de Dades i el seu tractament

Defensa jurídica

Les Dades Personals de l’Usuari podran ser utilitzats per a la defensa jurídica del Titular davant un tribunal o en les fases judicials prèvies a un possible plet derivat de l’ús inapropiat d’aquesta Aplicació o dels Serveis relacionats.
L’Usuari declara conèixer que el Titular pot ser requerit per les autoritats públiques a fi de revelar Dades Personals.

Informació addicional sobre les Dades Personals de l’Usuari

A més de les informacions contingudes en aquesta política de privacitat, aquesta Aplicació podrà proporcionar a l’Usuari informació addicional i contextual relativa a Serveis específics o a la recollida i tractament de les Dades Personals.

*Log del sistema i manteniment

Per motius relatius al funcionament i manteniment, aquesta Aplicació i qualsevol altre servei, proporcionat per tercers, que s’utilitzi, podrà recollir un registre del sistema; és a dir, arxius que registrin la interacció amb aquesta Aplicació i que puguin contenir Dades Personals, tals com l’adreça IP de l’Usuari.

Informació no continguda
en aquesta política de privacitat

Es podrà sol·licitar en qualsevol moment informació addicional sobre la recollida i el tractament de les Dades Personals al Titular. La informació de contacte s’indica a l’inici del present document.

Com es processen les sol·licituds
“Do *Not *Track”

Aquesta Aplicació no permet sol·licituds “Do *Not *Track”.
Per a determinar si qualsevol dels serveis de tercers que utilitza accepta sol·licituds “Do *Not *Track”, si us plau llegeixi les seves polítiques de privacitat.

Modificació de la present política de privacitat

El Titular es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment, notificant-lo als Usuaris a través d’aquesta pàgina i, si pot ser, a través d’aquesta Aplicació i/o de ser tècnica i legalment possible notificant directament als Usuaris, en cas que el Titular compti amb la informació de contacte necessària a tal fi. Es recomana encaridament que revisin aquesta pàgina amb freqüència, prenent com a referència la data de l’última actualització indicada al final de la pàgina.

En el cas que els canvis afectessin les activitats de tractament realitzades sobre la base del consentiment de l’Usuari, el Titular haurà d’obtenir, si fos necessari, el nou consentiment de l’Usuari.

Definicions i referències legals

Dades Personals (o Dades)

Constitueix una dada personal qualsevol informació que, directa, indirectament o en relació amb una altra informació – incloent un número d’identificació personal – permeti identificar una persona física.

Dades d’Ús

Les informacions recollides de forma automàtica per aquesta Aplicació (o per serveis de tercers utilitzats per aquesta Aplicació), podran incloure: les adreces IP o noms de domini dels ordinadors utilitzats per l’Usuari que es connecti a aquesta Aplicació, les adreces *URI (*Uniform *Resource *Identifier), l’hora de la sol·licitud, el mètode utilitzat per a realitzar la sol·licitud al servidor, les dimensions de l’arxiu obtingut en resposta, el codi numèric indicant l’estat de la resposta del servidor (resultat satisfactori, error, etc.), el país d’origen, les característiques del navegador i del sistema operatiu utilitzats pel visitant, les diverses coordenades temporals de la visita (per exemple, el temps de permanència en cadascuna de les pàgines) i els detalls relatius a l’itinerari seguit dins de l’Aplicació, amb especial referència a la seqüència de pàgines consultades, als paràmetres relatius al sistema operatiu i a l’entorn informàtic de l’Usuari.

Usuari

L’individu que utilitzi aquesta Aplicació, qui, tret que s’indiqui el contrari haurà de coincidir amb el Titular de les Dades.

Titular de les Dades

La persona física a la qual es refereixen les Dades Personals.

Encarregat del Tractament
(o Supervisor de Dades)

La persona física o jurídica, administració pública, agència o qualsevol altra institució, que processi les Dades Personals en nom del Responsable del Tractament, descrita en la present política de privacitat.

Responsable del Tractament (o Titular)

La persona física o jurídica, administració pública, agència o qualsevol altra institució, que actuant en solitari o conjuntament amb unes altres, determini les finalitats i les mesures del tractament de les Dades Personals, incloent les mesures de seguretat relatives al funcionament i a l’ús d’aquesta Aplicació. Tret que s’especifiqui el contrari, el Responsable del Tractament és el Titular d’aquesta Aplicació.

Aquesta Aplicació

El mitjà a través del qual s’han recollit i tractat les Dades Personals de l’Usuari.

Servei

El servei proporcionat per aquesta Aplicació, tal com es descriu en les definicions i referències legals (en cas d’estar disponibles) i en aquesta pàgina o aplicació.

Unió Europea (o UE)

Tret que s’indiqui el contrari, totes les referències fetes a la Unió Europea en el present document inclouen tots els actuals Estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu.

Cookies

Petites unitats de dades emmagatzemades en el dispositiu de l’Usuari.

Informació legal

Aquesta política de privacitat s’ha redactat sobre la base de les provisions de múltiples legislacions, incloent els *Arts. 13 i14 del Reglament (UE) 2016/679 (Reglament general de protecció de dades).

 

Aquesta política de privacitat es refereix només a aquesta Aplicació, tret que s’indiqui el contrari en el present document.