Seleccionar página

POLÍTICA DE PRIVACITATPrivacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Protecció de Dades Personals

 

D’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, la LOPD, els criteris de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i la LSSIC, se l’informa dels seus drets de protecció de dades personals.

La web de Intothevoid Studio d’aquí d’ara endavant INTOTHEVOID (https://intotehvoid.es) té per objectiu donar a conèixer els serveis que ofereix intothevoid.

Els menors de 14 anys no hauran d’enviar, i queda prohibit, cap informació personal sense el consentiment del seu pare o tutor. INTOTHEVOID no és responsable de cap informació personal enviada pels menors de 14 anys sense l’autorització oportuna.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

INTOTHEVOID STUDIO ( Josep Homar Ramon )
Carrer Jaume Vidal Alcover Nº 7, 2ºB
07010 Palma de Mallorca
ES
España

E-mail per a comunicacions en matèria de protecció de dades: info@intothevoid.es

 

Informació de privacitat específica per a cada tractament

Quines dades es recopilen a través de la Web?

 • Les dades d’identificació que es requereixen en el formulari de contacte disposat (nom, cognoms i e-mail) i els que es facilitin voluntàriament en el camp de text establert.
 • A més, en navegar facilita la seva IP, adreça MAC, quin sistema operatiu o navegador usa, i fins i tot la durada de la seva visita.
 • Els que voluntàriament proporcioni en posar-se en contacte amb la INTOTHEVOID mitjançant el correu electrònic indicat en la web, que podran ser d’identificació i aquells altres que voluntàriament es facilitin com a arxius (documents, o uns altres).

Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

Les dades que es recapten són els estrictament necessaris per a les finalitats que es descriuen a continuació:

 • Finalitats basades en l’interès del titular de les dades a través de peticions que solen articular-se per a atendre aquestes situacions:
  • Realitzar propostes de negoci.
  • Proveïdors que ofereixen els seus productes i serveis en INTOTHEVOID.
  • Altres peticions.
  • Accedir als continguts que publica INTOTHEVOID
  • Subscriure’s a la newsletter per a rebre comunicacions periòdiques sobre continguts, productes o serveis de INTOTHEVOID.
 • Finalitats basades en l’interès legítim del responsable:
 • Facilitar i millorar l’experiència de navegació per la web de INTOTHEVOID
 • Oferir informació sobre els serveis que presta INTOTHEVOID

Per quant temps es conservaran les seves dades personals?

Es conservaran durant el temps que estableixin les cookies i web beacons de la present pàgina web.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les dades recaptades són adequats, pertinents i estrictament necessaris per a complir amb les finalitats descrites. En cap cas està obligat a facilitar-los, però no fer-lo podrà afectar la finalitat del seu subministrament o implicarà la impossibilitat de rebre la prestació de serveis pretesa.

La base legal per al tractament de les seves dades personals, són:

 • El consentiment exprés que manifesta l’usuari. La retirada d’aquest consentiment no afectarà la licitud dels tractaments basats en el consentiment que s’hagués donat prèviament.
 • Tractes preliminars per a la contractació dels serveis prestats per INTOTHEVOID
 • Interès legítim del Responsable del Tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • A Google Inc., prèviament fem anònim, a l’efecte d’anàlisi del funcionament, rendiment i visites a la web.
 • com només comunicarà les seves dades a un tercer en cas que prèviament hagi prestat el seu consentiment exprés o existeixi empara legal.
 • Les valoracions que realitzin tercers amb el seu nom i cognoms seran públiques per als usuaris que visitin aquesta pàgina web.

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades?

Dret a saber si s’estan tractant les seves dades personals.

 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret de rectificació.
 • Dret de cancel·lació o supressió.
 • Dret d’oposició.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades.

Els titulars de les dades personals podran exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita a l’adreça postal del Responsable del Tractament ja indicada, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent tant del titular com del seu representant si actua a través seu i, en aquest cas, document acreditatiu d’aquesta condició. Haurà d’indicar-se quin dret/s concret/s s’exerciten.

Es pot retirar el consentiment?

Pot revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades en tot moment, però seran vàlids els tractaments que es van realitzar basats en el consentiment previ que va prestar.

On pot incoar reclamacions sobre protecció de dades personals?

Pot dirigir les seves reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que es localitza en la url: www.aepd.es i al carrer Jorge Juan 6, Madrid, 28001.

Quines dades es tracten?

 • Les dades identificatives que subministri vostè mateix com a usuari de la xarxa social.
 • Els que voluntàriament proporcioni en posar-se en contacte amb satribu.com, en fer comentaris o mitjançant missatgeria instantània de la xarxa.

Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

 • Donar a conèixer els serveis de satribu.com.
 • Crear una relació amb vostè.

Per quant temps es conservaran les seves dades personals?

 • L’usuari pot cancel·lar el tractament de les seves dades en la Xarxa Social configurant les opcions de què disposa per a deixar de seguir a satribu.com o desactivar “M’agrada” i les altres anàlogues que tingui activades en el seu perfil social.
 • En tot cas, pel temps mínim necessari per a qualsevol de les finalitats descrites per a les quals hagin estat facilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les dades que es recapten són adequats, pertinents i estrictament necessaris per a complir amb les finalitats descrites.
En cap cas està obligat a facilitar-los, però de no fer-lo no podrà rebre els continguts i informacions que se subministren a través de la xarxa social ni podrà comunicar-se amb satribu.com per aquest mitjà.

La base legal per al tractament de les seves dades personals, són:

 • El consentiment exprés de l’usuari en fer-se seguidor o donar-li a “M’agrada” en la pàgina.
 • Els termes i condicions contractuals de la Xarxa Social.
 • Interès legítim del Responsable del Tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • INTOTHEVOID no comunica a cap tercer les dades dels seus seguidors fora de la xarxa social.
 • Si escau, INTOTHEVOID només comunicarà les seves dades a un tercer si:
 • Prèviament, s’ha prestat consentiment exprés per a això.
 • Perquè existeix empara legal.
 • Perquè els termes i condicions acceptats per l’usuari de la xarxa social prèviament així ho permeten en usar les seves funcionalitats, com el ser citat mitjançant la @ en els comentaris.

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades?

 • Dret a saber si s’estan tractant les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret de rectificació.
 • Dret de cancel·lació o supressió.
 • Dret d’oposició.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades.

Els titulars de les dades personals podran exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita a l’adreça postal del Responsable del Tractament ja indicada, o a info@intothevoid.es incloent en tots dos casos fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent tant del titular com del seu representant si actua a través seu i, en aquest cas, document acreditatiu d’aquesta condició. Haurà d’indicar-se quin dret/s concret/s s’exerciten.

Es pot retirar el consentiment?

Pot revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades en tot moment, però seran vàlids els tractaments que es van realitzar basats en el consentiment previ que va prestar.

On pot incoar reclamacions sobre protecció de dades personals?

Pot dirigir les seves reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que es localitza en la url: www.aepd.es i al carrer Jorge Juan 6, Madrid, 28001.

Quines dades es tracten?

Les dades d’identificació que es derivin del mitjà de contacte emprat pel proveïdor i els que consten en els contractes acordats o els que deriven de l’execució de la relació contractual.

Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

Les dades que es recapten són els estrictament necessaris per a les finalitats que es descriuen a continuació:

 • Realitzar tots els actes preparatoris per a la subscripció d’un contracte posterior.
 • Complir amb els drets i obligacions derivats del contracte subscrit.
 • Interès legítim del Responsable del Tractament.

Per quant temps es conservaran les seves dades personals?

 • Les dades de caràcter personal es conservaran de la següent manera:
 • En general, mentre no sol·liciti la seva supressió.
 • El termini genèric de conservació serà d’un any.
 • En tot cas, pel temps mínim necessari per a qualsevol de les finalitats descrites per a la qual hagin estat facilitats.
 • Quan els proveïdors que es posen en contacte es converteixen posteriorment en subministradors o partners, seran informats específicament sobre aquest aspecte en el corresponent contracte de serveis, però, en general, pel temps de prestació de serveis i, després de finalitzar-se aquests, mentre no els sol·liciti suprimir, romanen bloquejats pel temps legal necessari, segons la categoria de dades i finalitats per a les quals van ser recaptats, i igualment pel termini legal precís per a atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de l’activitat professional realitzada o per qualsevol exigència legal.
 • En qualsevol cas i en compliment de les respectives obligacions legals, es conservaran seguint els terminis successius:
 • 4 anys, segons l’art.66 de la LGT.
 • 5 anys, segons l’art.1964 del Codi Civil.
 • 6 anys, segons l’art.30 del Codi de Comerç.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les dades que són recaptats són adequats, pertinents i estrictament necessaris per a complir amb les finalitats descrites.

En cap cas està obligat a facilitar-los, però no fer-lo podrà afectar la finalitat del seu subministrament o implicarà la impossibilitat de rebre la prestació de serveis pretesa. La base legal per al tractament de les seves dades personals, són:

 • El consentiment exprés de l’usuari.
 • Tractes preliminars per a la contractació amb INTOTHEVOID.
 • Interès legítim del Responsable del Tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • INTOTHEVOID només comunicarà les seves dades a un tercer en cas que prèviament hagi prestat el seu consentiment exprés o existeixi empara legal.
 • Bancs i Caixes d’Estalvis.
 • Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 • Altres Administracions, com l’Administració de Justícia.

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades?

 • Dret a saber si s’estan tractant les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret de rectificació.
 • Dret de cancel·lació o supressió.
 • Dret d’oposició.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades.

Els titulars de les dades personals podran exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita a l’adreça postal del Responsable del Tractament ja indicada, o a info@intothevoid.es incloent en tots dos casos, fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent tant del titular com del seu representant si actua a través seu i, en aquest cas, document acreditatiu d’aquesta condició. Haurà d’indicar-se quin dret/s concret/s s’exerciten.

Es pot retirar el consentiment?

Pot revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades en tot moment, però seran vàlids els tractaments que es van realitzar basats en el consentiment previ que va prestar.

On pot incoar reclamacions sobre protecció de dades personals?

Pot dirigir les seves reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que es localitza en la url: www.aepd.es i al carrer Jorge Juan 6, Madrid, 28001.

Quines dades es tracten?

Les dades d’identificació que es derivin del mitjà de contacte emprat pel client i els que consten en els contractes acordats o els que es deriven de l’execució de la relació contractual, així com les seves dades bancàries.

Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

Les dades que són recaptats són els estrictament necessaris per a les finalitats que es descriuen a continuació:

 • Realitzar tots els actes preparatoris per a la subscripció d’un contracte posterior.
 • Complir amb els drets i obligacions derivats dels contractes de serveis subscrits amb els clients.

Per quant temps es conservaran les seves dades personals? 

 • Les dades de caràcter personal es conservaran de la següent manera:
 • En general, mentre no sol·liciti la seva supressió.
 • Mentre duri la relació contractual que s’hagi subscrit.
 • Pel temps mínim necessari per a qualsevol de les finalitats descrites per a la qual hagin estat facilitats.
 • Amb posterioritat a la terminació de la relació contractual, es conservaran bloquejats, seguint els terminis següents, segons sigui el cas:
 • 5 anys, segons l’art.1964 del Codi Civil.
 • 6 anys, segons l’art.30 del Codi de Comerç.
 • Pels terminis que estableix l’art.131 del Codi Penal per a les prescripcions de delictes.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les dades recaptades són adequades, pertinents i estrictament necessaris per a complir amb les finalitats descrites.

En cap cas està obligat a facilitar-los, però no fer-lo podrà derivar en la impossibilitat de rebre la contractació pretesa.
La base legal per al tractament de les seves dades personals, són:

 • Tractament necessari per a dur a terme tractes precontractuals o, posteriorment, per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

 • INTOTHEVOID només comunicarà les seves dades a un tercer en cas que prèviament hagi prestat el seu consentiment exprés o existeixi empara legal.
 • També es podrien cedir les dades als Encarregats de Tractament de INTOTHEVOID. En particular, als quals li presten serveis de tercers amb accés a dades necessàries per a la prestació directa dels serveis contractats, així com altres auxiliars.
 • A Administracions Públiques, com l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, Seguretat Social, Jutjats, etc., segons el cas concret legalment emparat.

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades?

 • Dret a saber si s’estan tractant les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret de rectificació.
 • Dret de cancel·lació o supressió.
 • Dret d’oposició.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades.

Els titulars de les dades personals podran exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita a l’adreça postal del Responsable del Tractament ja indicada, o a info@intothevoid.es incloent en tots dos casos, fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent tant del titular com del seu representant si actua a través seu i, en aquest cas, document acreditatiu d’aquesta condició. Haurà d’indicar-se quin dret/s concret/s s’exerciten.

Es pot retirar el consentiment?

Pot revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades en tot moment, però seran vàlids els tractaments que es van realitzar basats en el consentiment previ que va prestar.

On pot incoar reclamacions sobre protecció de dades personals?

Pot dirigir les seves reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que es localitza en la url: www.aepd.es i al carrer Jorge Juan 6, Madrid, 28001.

Tipus de dades recollides

Entre els tipus de dades personals que recull aquesta aplicació, per si mateixa o a través de tercers, hi ha: galetes, dades d’ús, nom, cognom, gènere, data de naixement, número de telèfon, nom de l’empresa, professió, adreça, número de fax, país, estat, adreça de correu electrònic, codi postal, ciutat, camp d’activitat, nombre d’empleats i web.

Els detalls complets de cada tipus de dades personals recopilades es proporcionen en les seccions dedicades d’aquesta política de privadesa o per textos d’explicació específics que es mostren abans de la col·lecció de dades.
Les dades personals poden ser proporcionades lliurement per l’usuari, o, en cas d’ús de dades, recollides automàticament quan s’utilitza aquesta aplicació.
Tret que s’especifiqui el contrari, totes les dades sol·licitades per aquesta aplicació són obligatòries i el fracàs en proporcionar aquestes dades pot fer impossible que aquesta aplicació proporcioni els seus serveis. En els casos en què aquesta aplicació especifica que algunes dades no són obligatòries, els usuaris són lliures de no comunicar aquestes dades sense conseqüències a la disponibilitat o el funcionament del Servei.
Els usuaris que no estiguin segurs de quines dades personals són obligatòries són benvinguts per contactar amb el propietari.
Qualsevol ús de galetes –o d’altres eines de seguiment– per aquesta aplicació o pels propietaris de serveis de tercers utilitzats per aquesta aplicació serveix per a proporcionar el servei requerit per l’usuari, a més de qualsevol altre propòsit descrit en el document actual i en la política de galetes, si està disponible.

Els usuaris són responsables de qualsevol dada personal de tercers obtinguda, publicada o compartida a través d’aquesta aplicació i confirmen que tenen el consentiment del tercer per proporcionar les dades al propietari.

Mode i lloc de processament de les dades

Mètodes de processament

El propietari adopta les mesures de seguretat apropiades per evitar l’accés no autoritzat, la divulgació, la modificació o la destrucció no autoritzada de les dades.
El processament de dades es duu a terme utilitzant ordinadors i/o habilita eines, seguint procediments d’organització i modes estrictament relacionats amb els propòsits indicats. A més del propietari, en alguns casos, les dades poden ser accessibles per a certs tipus de persones encarregades, implicades en el funcionament d’aquesta aplicació (administració, vendes, comercialització, comercialització, administració legal i de sistemes) o parts externes (com els proveïdors de serveis tècnics de tercers, les companyies de correu, els proveïdors d’allotjament, les empreses de TU, les agències de comunicacions) nomenats, si és necessari, com a processadors de dades pel propietari. La llista actualitzada d’aquestes parts es pot demanar al propietari en qualsevol moment.

Base jurídica del processament

El propietari pot processar dades personals relatives als usuaris si un dels següents s’aplica:

 • Els usuaris han donat el seu consentiment per a un o més propòsits específics. Nota: Segons algunes lleis, el propietari pot ser autoritzat a processar dades personals fins que l’usuari s’oposi a aquest procés (“opt-out”), sense haver de confiar en el consentiment o qualsevol altre dels següents fonaments jurídics. Tanmateix, això no és aplicable sempre que el tractament de les dades personals estigui subjecte a la legislació europea de protecció de dades;
 • La provisió de dades és necessària per al rendiment d’un acord amb l’usuari i/o per a qualsevol obligació precontractual;
 • El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal a la qual està subjecte el propietari;
 • El tractament està relacionat amb una tasca que es duu a terme en interès públic o en l’exercici de l’autoritat oficial que s’encarrega del propietari;
 • El tractament és necessari per als interessos legítims perseguits pel propietari o per un tercer.

En qualsevol cas, el propietari contribuirà amb molt de gust a aclarir el fonament jurídic específic que s’aplica a la transformació, i en particular si la provisió de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per a signar un contracte.

Lloc

Les dades es processen a les oficines d’operacions del propietari i en qualsevol altre lloc on es troben les parts implicades en el processament.

Depenent de la ubicació de l’usuari, les transferències de dades poden implicar la transferència de les dades de l’usuari a un país diferent del seu. Per esbrinar més sobre el lloc de processament d’aquestes dades transferides, els usuaris poden comprovar la secció que conté detalls sobre el processament de dades personals.

Els usuaris també tenen dret a conèixer el fonament jurídic de les transferències de dades a un país fora de la Unió Europea o a qualsevol organització internacional governada per la legislació internacional pública o establerta per dos o més països, com l’ONU, i sobre les mesures de seguretat adoptades pel propietari per a salvaguardar les seves dades.

Si es produeix una transferència d’aquest tipus, els usuaris poden esbrinar més verificant les seccions pertinents d’aquest document o investigar amb el propietari utilitzant la informació proporcionada a la secció de contacte.

Temps de retenció

Les dades personals s’han de processar i emmagatzemar durant el temps que sigui necessari per a la finalitat per a la qual s’han recollit.

Per tant:

 • Les dades personals recopilades per a propòsits relacionats amb el rendiment d’un contracte entre el propietari i l’usuari es mantindran fins que aquest contracte s’hagi realitzat completament.
 • Les dades personals recopilades amb els propòsits dels legítims interessos del propietari es mantindran sempre que sigui necessari per a complir aquests objectius. Els usuaris poden trobar informació específica sobre els interessos legítims perseguits pel propietari en les seccions pertinents d’aquest document o posant-se en contacte amb el propietari.

Es pot permetre que el propietari conservi dades personals durant un període més llarg sempre que l’usuari hagi donat el seu consentiment a aquest procés, sempre que aquest consentiment no es retiri. A més, el propietari pot estar obligat a conservar les dades personals durant un període més llarg sempre que sigui necessari per fer-ho per a l’acompliment d’una obligació legal o per ordre d’una autoritat.

Una vegada que expiri el període de retenció, les dades personals s’eliminaran. Per tant, el dret a l’accés, el dret a l’eliminació, el dret a la rectificació i el dret a la portabilitat de les dades no es poden imposar després de l’expiració del període de retenció.

Els propòsits del processament

Les dades relatives a l’usuari es recullen per permetre al propietari proporcionar els seus serveis, així com per als següents propòsits: Analitica i Contactar amb l’usuari.

Els usuaris poden trobar més informació detallada sobre aquests propòsits de processament i sobre les dades personals específiques utilitzades per a cada propòsit en les respectives seccions d’aquest document.

Informació detallada sobre el processament de dades personals

Les dades personals es recullen amb els següents propòsits i utilitzen els següents serveis:

 • Analítica

  Els serveis continguts en aquesta secció permeten al propietari supervisar i analitzar el trànsit web i es poden utilitzar per fer un seguiment del comportament de l’usuari.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics és un servei d’anàlisi web proporcionat per Google LLC (“Google”). Google utilitza les dades recollides per fer un seguiment i examinar l’ús d’aquesta aplicació, per preparar informes sobre les seves activitats i compartir-les amb altres serveis de Google.
Google pot utilitzar les dades recollides per contextualitzar i personalitzar els anuncis de la seva pròpia xarxa publicitària.

Dades personals recopilades: galetes i dades d’ús.

Lloc de processament: Estats Units – Política de privacitat – Opt Out. Participant de l’escut privat.

 • Contactant amb l’usuari
Formulari de contacte (aquesta aplicació)

En omplir el formulari de contacte amb les seves dades, l’usuari autoritza aquesta aplicació a utilitzar aquests detalls per respondre a les sol·licituds d’informació, cites o qualsevol altre tipus de sol·licitud tal com indica la capçalera del formulari.

Dades personals recopilades: adreça, ciutat, nom de l’empresa, país, comtat, data de naixement, adreça electrònica, número de fax, camp d’activitat, nom, gènere, cognom, nombre d’empleats, número de telèfon, professió, estat, web i codi postal.

Els drets dels usuaris

Els usuaris poden exercir certs drets sobre les seves dades processades pel propietari.

En particular, els usuaris tenen dret a fer el següent:

 • Retira el seu consentiment en qualsevol moment. Els usuaris tenen dret a retirar el consentiment quan prèviament han donat el seu consentiment al processament de les seves dades personals.
 • Objecte a processar les seves dades. Els usuaris tenen dret a oposar-se al processament de les seves dades si el procés es duu a terme sobre una base legal diferent del consentiment. A continuació es proporcionen més detalls a la secció dedicada.
 • Accedeix a les seves dades. Els usuaris tenen dret a aprendre si les dades són processades pel propietari, obtenir la divulgació sobre certs aspectes del processament i obtenir una còpia de les dades en procés.
 • Verifiqueu i cerqueu rectificació. Els usuaris tenen dret a verificar la precisió de les seves dades i demanar que s’actualitzi o corregeixi.
 • Restringeix el processament de les seves dades. Els usuaris tenen dret, en determinades circumstàncies, a restringir el processament de les seves dades. En aquest cas, el propietari no processarà les seves dades per a cap altre propòsit que l’emmagatzematge.
 • Se suprimeixen les seves dades personals o se suprimeixen d’una altra manera. Els usuaris tenen dret, en determinades circumstàncies, a obtenir l’eliminació de les seves dades del propietari.
 • Rebre les seves dades i transferir-les a un altre controlador. Els usuaris tenen dret a rebre les seves dades en un format estructurat, comunament utilitzat i llegible per màquina i, si és tècnicament factible, a transmetre-les a un altre controlador sense cap obstacle. Aquesta disposició és aplicable sempre que les dades es processin per mitjans automatitzats i que el processament es basi en el consentiment de l’usuari, en un contracte del qual l’usuari forma part o en obligacions precontractuals.
 • Arregla una queixa. Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant la seva autoritat competent en matèria de protecció de dades.

Detalls sobre el dret a objectar al processament

Quan les dades personals es processen per a un interès públic, en l’exercici d’una autoritat oficial establerta en el propietari o amb els propòsits dels interessos legítims perseguits pel propietari, els usuaris poden oposar-se a aquest procés proporcionant un terreny relacionat amb la seva situació particular per justificar l’objecció.

Els usuaris han de saber que, no obstant això, si les seves dades personals es processen amb finalitats de comercialització directa, poden oposar-se a aquest procés en qualsevol moment sense proporcionar cap justificació. Per saber si el propietari està processant dades personals amb finalitats de màrqueting directe, els usuaris poden fer referència a les seccions pertinents d’aquest document.

Com exercir aquests drets

Qualsevol sol·licitud d’exercici dels drets d’usuari es pot dirigir al propietari a través dels detalls de contacte proporcionats en aquest document. Aquestes sol·licituds poden ser exercides de manera gratuïta i seran abordades pel propietari al més aviat possible i sempre en un mes.

Informació addicional sobre la recollida i el processament de dades

Acció legal

Les dades personals de l’usuari poden ser utilitzats per a fins legals pel propietari del Tribunal o en les fases que condueixen a possibles accions legals derivades de l’ús indegut d’aquesta aplicació o els serveis relacionats.
L’usuari declara ser conscient que el propietari pot ser requerit per revelar dades personals a petició de les autoritats públiques.

Informació addicional sobre les dades personals de l’usuari

A més de la informació continguda en aquesta política de privadesa, aquesta aplicació pot proporcionar a l’usuari informació addicional i contextual sobre serveis particulars o la recollida i processament de dades personals a petició.

Registres i manteniment del sistema

Per a propòsits d’operació i manteniment, aquesta aplicació i qualsevol servei de tercers poden recopilar fitxers que registren interacció amb aquesta aplicació (registres del sistema) utilitzen altres dades personals (com l’adreça IP) per a aquest propòsit.

Informació no inclosa en aquesta política

En qualsevol moment es poden sol·licitar més detalls sobre la col·lecció o el processament de dades personals del propietari. Vegeu la informació del contacte al començament d’aquest document.

Com es gestionen les sol·licituds «No seguir»

Aquesta aplicació no admet les sol·licituds «No segueixis».
Per determinar si algun dels serveis de tercers que utilitza fa honor a les sol·licituds de “No seguir”, si us plau llegiu les seves polítiques de privadesa.

Canvis a aquesta política de privadesa

El propietari es reserva el dret a fer canvis en aquesta política de privadesa en qualsevol moment, avisant als seus usuaris en aquesta pàgina i possiblement dins d’aquesta aplicació i/o -ja sigui tècnica i legalment factible- enviar un avís als usuaris a través de qualsevol informació de contacte disponible per al propietari. Es recomana comprovar aquesta pàgina sovint, referint-se a la data de l’última modificació llistada a la part inferior.

Si els canvis afecten les activitats de processament realitzades sobre la base del consentiment de l’usuari, el propietari recollirà el nou consentiment de l’usuari, quan sigui necessari.

Definicions i referències legals

Dades personals (o Dades)

Qualsevol informació que directament, indirectament, o en relació amb una altra informació, incloent un número d’identificació personal, permet la identificació o identificació d’una persona natural.

Dades d’ús

Informació recollida automàticament a través d’aquesta aplicació (o serveis de tercers emprats en aquesta aplicació), que pot incloure: les adreces IP o els noms de domini dels ordinadors utilitzats pels usuaris que utilitzen aquesta aplicació, el temps de la sol·licitud, el mètode utilitzat per enviar la sol·licitud al servidor, la mida del fitxer rebut en resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta del servidor (comportament satisfactori, error, etc.), les característiques del navegador i el sistema operatiu utilitzat per l’usuari, els diversos detalls de temps per visita (per exemple, el temps dedicat a cada pàgina de l’aplicació) i els detalls sobre el camí seguit dins de l’aplicació amb referència especial a la seqüència de pàgines visitades, i altres paràmetres sobre el sistema operatiu del dispositiu i/o l’entorn de TI de l’usuari.

Usuaris

L’individu que utilitza aquesta aplicació que, tret que s’especifiqui el contrari, coincideix amb el subjecte de dades.

Assumpte de dades

Persona natural a qui es refereix la Dades Personals.

Processador de dades (o Supervisor de Dades)

La persona natural o legal, l’autoritat pública, l’agència o un altre organisme que processa dades personals en nom del controlador, com es descriu en aquesta política de privacitat.

Controlador de dades (o propietari)

La persona natural o jurídica, l’autoritat pública, l’agència o un altre organisme que, sol o conjuntament amb uns altres, determina els fins i mitjans de processament de dades personals, incloses les mesures de seguretat relatives al funcionament i l’ús d’aquesta aplicació. El controlador de dades, llevat que s’especifiqui el contrari, és el propietari d’aquesta aplicació.

Aquesta aplicació

Els mitjans pels quals es recullen i processen les dades personals de l’usuari.

Servei

El servei proporcionat per aquesta aplicació tal com es descriu en els termes relatius (si està disponible) i en aquest lloc/aplicació.

Unió Europea (o UE)

Tret que s’especifiqui el contrari, totes les referències que es fan en aquest document a la Unió Europea inclouen a tots els Estats membres actuals a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu.

Galetes

Petits conjunts de dades emmagatzemades al dispositiu de l’usuari.

Informació legal

Aquesta declaració de privadesa s’ha preparat basant-se en les disposicions de múltiples lleis, incloent-hi Art. 13/14 del Reglament (UE) 2016/679 (Reglament general de protecció de dades).

Aquesta política de privacitat es refereix únicament a aquesta aplicació, si no s’indica el contrari en aquest document.