Seleccionar página

CARRERA INVESTIGADORA
DGRDI

Infografia on s’expliquen les diferents vies que té un estudiant per desenvolupar la seva carrera investigadora, tot seguint un estil basat en Super Mario Bros 

«La carrera investigadora és un repte personal molt costós i una aventura apassionant. És engrescador formar part de la producció de coneixement i dels descobriments que faran de les generacions futures una societat més justa, amb el patrimoni cultural i històric més valorat i cuidat, uns coneixements de la sanitat més útils, amb gestions del medi ambient i marí més sostenibles, amb un teixit empresarial més innovador i per tant una economia més competitiva.

El Govern de les Illes Balears a través de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència i del Coneixement, té com a objectiu facilitar el camí i ajudar a vèncer els obstacles i dificultats que poden sorgir, o fer-les més assequibles»

Disseny gràfic, infografia,

 
Eines: Illustrator, Photoshop
Any: 2013