Seleccionar página

Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació
(2009-2012)
DGRDI

 

Disseny i maquetació del segon Pla de Ciència desenvolupat per la DGRDI
Aquest Pla pretén assolir quatre objectius complementaris, estretament dependents entre ells:

  • Guanyar competitivitat en àmbits socioeconòmics localment i internacionalment estratègics
  • Millorar la productivitat de la recerca d’excel·lència i competitiva per generar coneixement que pugui revertir en innovacions demandades per la societat
  • Incrementar els agents del Sistema de Ciència i Innovació de les Illes Balears, la seva capacitació, compromís i confiança. Transferir coneixement al sector productiu.
  • Difondre la cultura científica i innovadora
    El Pla CTI està dissenyar per impulsar l’excel·lència científica, guanyar competitivitat científica, millorar la transferència de coneixement al sector productiu i incidir en mercats clau i mercats estratègics.