Seleccionar página

Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació
(2018-2022)
DGRDI

 

Disseny i maquetació del segon Pla de Ciència desenvolupat per la DGRDI 

Aquesta és la versió compresa entre els anys 2018-2022 és molt més concreta i curta i s’estructura l’estratègia governamental per gestionar els recursos públics d’un sistema de ciència i innovació.
Hem realitzat dues altres edicions dels Plans de ciència. La corresponent al 2013-2017 i la del 2009-2012

El disseny està basat en una repetició del triangle que conforma el logotip del GOIB.