Seleccionar página

JARANA live! CLUB
MARACA live! CLUB

Recull de feines realitzades per al Bar que va ser un principi i que després va evolucionar cap a gestió d’esdeveniments musicals (concerts, festivals) i fins i tot discogràfica pròpia 

 
Eines:  Totes les del món i encara en varen faltar.
Any: 2013-20xx