Seleccionar página

WE FEIM 
ASPACE
Logotip

WE FEIM és un treball de disseny de logotip per a la creació d’una marca d’una de les àrees del Centre Ocupacional d’ASPACE.

«El Centre Ocupacional Feim és un servei d’estada diürna concertat amb l’administració pública competent, especialitzat a prestar suports a persones amb Paràlisi Cerebral i discapacitats afins, que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats de la vida diària, i també suport en el procés d’adquisició i desenvolupament d’habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i prelaborals, a fi que puguin aconseguir, dins de les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral. La metodologia de Feim està dirigida a activitats terapèutiques ocupacionals o de benestar.»
via: aspaceib.org

Disseny gràfic

 
Eines: Illustrator
Any: 2019